Szájsebészet

A dentoalveoláris sebészet a fogazathoz és a fogat körülvevő állcsontokhoz kapcsolódó sebészet.

A dentoalveoláris sebészet témakörébe tartozó tevékenységek:

 • Fogak illetve foggyökerek extractiója (eltávolítás­a) mely lehet egyszerű foghúzás vagy sebészi feltárásban elvégzett fogeltávolítás.
 • Fogak megtartó kezelése sebészi módszerrel.
 • Állcsontok fogeredetű gyulladásos elváltozásai és cisztái.
 • A visszamaradt fogak sebészi eltávolításai különös tekintettel a bölcsesség fogakra.
 • Lágyrész elváltozások ellátása.

Fogeltávolítás (extractio)

fogeltávolítás (extractio) az a művelet, mely során a fogat eltávolítjuk a szájüregből. A fogak eltávolítására a leggyakoribb ok az előrehaladott fogszuvasodás, amikor a fogkorona annyira tönkrement, hogy nem lehet fogpótlástani módszerekkel helyreállítani.

Ezenkívül még sok más ok miatt folyamodnak foghúzáshoz: előrehaladott fogágybetegség esetén, ha a kezelés sikertelen, vagy a fog már nagyon mozog, ha a fogbél gyulladása ráterjed a gyökeret körülvevő csontra és a gyökérkezelés vagy a gyökércsúcscsonkolás nem járt sikerrel.

Törést szenvedett fog esetén, ha a törésvonal a koronális kétharmadban van; a rágósíkból túlságosan kiemelkedő és az erősen dőlt fogakat, ha azokat nem lehet fogszabályzással helyreigazítani; helyteremtés céljából fogszabályozás során, "értékesebb" fogak számára. Ilyenkor általában kisőrlőket szoktak kihúzni.

Előtörni nem tudó (impaktált) fogak (általában bölcsességfogak); daganat besugárzása esetén, ha az a fogakat is érinti.

A besugárzás hatására a fogak demineralizálódnak és szétmállnak. Hosszan megmaradó tejfogakat is eltávolítanak, ha azok akadályozzák a maradó fogak előtörését.

Nem tartozik a sebészeti beavatkozások közé és általában helyi érzéstelenítésben végzik.

Ugyanakkor létezik az ún. sebészeti fogeltávolítás is, melyhez akkor folyamodunk, ha a konzervatív módszerekkel nem sikerült eltávolítani a fogat. Abban az esetekben, mikor a konzervatív módszer nem jár sikerrel vagy nem kivitelezhető, alveolotómiához folyamodnak ínyszél alá törött fog, korábbi foghúzás alkalmával bentmaradt gyökérmaradvány, nagyon görbe gyökerek esetén, továbbá akkor, ha a szomszédos fogak a gyökér fölé dőlnek, beszűkítve ezáltal a helyet és ankylosis (a fog összecsontosodik a fogmederrel) esetében. A beavatkozás során az állcsontgerinc külső felszínén a nyálkahártyát lefejtik, majd a csontot eltávolítják. Ily módon a gyökérmaradvány szabaddá válik és könnyedén eltávolítható.

Helyi érzéstelenítésben leválasztjuk a fogínyt a csontról és fúró vagy véső segítségével szabaddá tesszük a fogat. Ezt követően — elhelyezkedéstől, mérettől függően — egy vagy több darabban eltávolítjuk.

A műtétet követően arcduzzanat, szájnyitási- nyelési korlátozottság, fájdalom, hőemelkedés jelentkezhet, ezek a panaszok 3-4 nap alatt fokozatosan megszűnnek. Egy héttel a műtétet követően a sebgyógyulás befejeződik.

Amennyiben a fog eltávolítását követően varratok behelyezésére kerül sor, úgy azok eltávolítása egy hét múlva indokolt.

A műtét kapcsán keletkezett csontüreg a későbbiekben teljes értékű csontszövettel telődik ki.

Bölcsességfog eltávolítás

Vizsgálataink azt mutatják, hogy az alsó bölcsességfoga számára legtöbbször nem áll rendelkezésre elegendő hely ahhoz, hogy szokványos módon törjön elő és beilleszkedjen az alsó fogsorba. Ennek következtében teljes mértékben vagy részben a csontfelszín alatt (retencióban) marad.

Az érintett fog eltávolítását a következők miatt ajánljuk:

 • az ínyen részben már áttört fogkorona körül ismétlődő, kellemetlen panaszokat okozó gyulladás keletkezhet
 • a csontban elhelyezkedő fogkorona körül a csontot elpusztító ciszta alakulhat ki
 • a bölcsességfog előtt elhelyezkedő őrlőfogat a rendellenesen előtörő bölcsességfog által kifejtett nyomás károsíthatja
 • a rendellenesen előtörő fog körüli gyulladás a szervezet távolabbi részeire is átterjedhet, un. gócbetegséget okozhat
 • a rendellenes irányban előtörő fog által kifejtett nyomás az egész alsó fogsort torzíthatja, harapási rendellenesség keletkezhet, fogszabályozó kezelés válhat szükségessé
 • fogpótlások készítése előtt, későbbi szövődmények elkerülése miatt

Sebészi eltávolításakor helyi érzéstelenítésben leválasztjuk a fogínyt a csontról és fúró vagy véső segítségével szabaddá tesszük a fogat. Ezt követően — elhelyezkedéstől, mérettől függően — egy vagy több darabban eltávolítjuk.
A műtétet követően arcduzzanat, szájnyitási- nyelési korlátozottság, fájdalom, hőemelkedés jelentkezhet, ezek a panaszok 3-4 nap alatt fokozatosan megszűnnek. Egy héttel a műtétet követően a sebgyógyulás befejeződik.

Amennyiben a fog eltávolítását követően varratok behelyezésére kerül sor, úgy azok eltávolítása egy hét múlva indokolt.

Gyökércsúcs­csonkolás (resectio)

Vizsgálataink azt mutatják, hogy a gyökércsúcs körül, a csontban gyulladásos folyamat alakult ki, ("góc" sipolyképződédssel vagy anélkül) illetve cysta képződött. A fog megtartása érdekében un. gyökércsúcs resectiót kell végezni. Fontos megjegyezni, hogy az a beavatkozás csupán kísérlet a fog megtartása érdekében, az eredmény teljes biztonsággal nem garantálható!

Helyi érzéstelenítésben az ínyen vízszintes metszést ejtve, a gyökércsúcs felett található vékony csontréteget egy lencse nagyságú területen fúró vagy véső segítségével eltávolítjuk. Ezt követően végezzük el a resectiót, a gyökércsúcs, valamint a körülötte elhelyezkedő gyulladásos eredetű szövetek eltávolítását. A műtétet megelőzően, illetve a műtét folyamán elkészített gyökértömés zárja le a gyökércsatornát a resectiós felületen. A sebet ezt követően varratokkal egyesítjük. A varratok szokás szerint egy hét múlva kerülnek eltávolításra. A műtétet követően átmeneti arcduzzanat, fájdalom léphet fel. A műtét kapcsán keletkezett csontüreg a későbbiekben teljes értékű csontszövettel telődik ki.

Rendelés

Bejelentkezés alapján

6300 Kalocsa

Illyés Gyula u. 4.

(78) 463 223

Telefonszám

Email cím

kalodent@blackfaceangel.hu